KEPALA SEKOLAH & GURU

M. I Ketut Mertiana Nama: M. I Ketut Mertiana, M.Pd
Jabatan: Kepala Sekolah
Paulina Kosten Nama: Paulina Ni Ketut Kosten, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 2B dan Wakasek Kurikulum
Wayan Hadiana Nama: A. Wayan Hadiana, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 5 dan Wakasek Sarana Prasarana
Nanik Setyawati Nama: E. Nanik Setyawati, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 1
Wahyu Dwi Putranti Nama: G. Wahyu Dwi Putranti, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 1
Arie Kusuma Dewi Nama: M.M. Pt. Arie Kusuma Dewi, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 1
Maria Gesilia Eti Nama: Maria Gesilia Eti, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 2
Nyoman Sarmandi Nama: R. Nyoman Sarmandi, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 2
Ni Wayan Krismayanti Nama: Y. Ni Wayan Krismayanti, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 2
Giartini Nama: B. Giartini, S.Ag
Jabatan: Guru Kelas 3
Made Priyasa Nama: C. I Made Priyasa, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 3
Sri Hastuti Nama: L. Sri Hastuti, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 3
Stepani Made Dwijayanti Nama: Stepani Ni Made Dwijayanti, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 3
Gst. Ayu Manik Gayatri Nama: Dra. I Gst. Ayu Manik Gayatri
Jabatan: Guru Kelas 4
Nyoman Susila Nama: H. Nyoman Susila, M.Pd
Jabatan: Guru Kelas 4
Wyn. Yohan Ary Nama: M. Wyn. Yohan Ary Chrismawan
Jabatan: Guru Kelas 4
Dwi Lestari Nama: Maria Ni Made Dwi Lestari, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 4
Ketut Sanasih Nama: Ni Ketut Sanasih, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 5
Wayan Ariyasih Nama: Theresia Ni Wayan Ariyasih, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 5
Wayan Yuliani Nama: Yustina Wayan Yuliani, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 5
Adji Sudarmadji Tanardi Nama: Adji Sudarmadji Tanardi, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 6
Putu Sarjana Nama: Putu Sarjana
Jabatan: Guru Kelas 6
Sri Wuryana Nama: Th. Sri Wuryana, S.Pd
Jabatan: Guru Kelas 6
Ketut Suratna Nama: Yakobus Ketut Suratna
Jabatan: Guru Kelas 6
Bartholomeus Duli Tokan Nama: Bartholomeus Duli Tokan, S.Pd
Jabatan: Guru Agama Katolik
Nuaimah Nama: Dra. Nu'aimah
Jabatan: Guru Agama Islam
Hefery Maupada Nama: Hefery Maupada, S.Pd
Jabatan: Guru Agama Kristen
Mirsah Nama: Mirsah, S.Pd
Jabatan: Guru Agama Budha
Made Kerti Nama: Ni Made Kerti, S.Ag
Jabatan: Guru Agama Hindu
Rai Mulyarsa Nama: A. Rai Mulyarsa, S.Pd
Jabatan: Guru Bahasa Inggris
Hendra Jaya Nama: I Gusti Putu Hendra Jaya, S.Pd
Jabatan: Guru Bidang Studi PJOK
Putu Ariyana Nama: Ngrh. Putu Ariyana, ST
Jabatan: Guru Bidang Studi Komputer
Made Rastiti Nama: Ni Made Rastiti, S.Pd
Jabatan: Guru Bidang Studi Bahasa Bali
Yustina Rosalia Nama: Ni Nyoman Sari, S.Pd
Jabatan: Guru Bidang Studi Komputer
Ni Nyoman Sari Nama: Ni Nyoman Sari, S.Pd
Jabatan: Guru Bahasa Inggris

PEGAWAI

Petronella Suryani Nama: Petronella Ni Luh Suryani
Jabatan: Tata Usaha
Natalia Yuni Sulistyawati Nama: Natalia Yuni Sulistyawati
Jabatan: Tata Usaha
Kristina Prita Dewi Nama: Kristina Prita Dewi
Jabatan: Petugas Perpustakaan
Ch. Ni Luh Atiek Ratnaningsih Nama: Ch. Ni Luh Atiek Ratnaningsih
Jabatan: Tata Usaha
Anie Florentina Halek Nama: Anie Florentina Halek
Jabatan: Tata Usaha
A. Heri Novianto Nama: A. Heri Novianto
Jabatan: Security
Yoseph Muzakir Nama: Yoseph Muzakir
Jabatan: Security
Wayan Suhariawan Nama: Wayan Suhariawan
Jabatan: Cleaning Service
Puji Sukartono Nama: Puji Sukartono
Jabatan: Cleaning Service